Vítejte v systému správy nominací a přihlášek Univerzity Palackého v Olomouci

ERASMUS
& EXCHANGE PROGRAMMES

Aplikace pro správu mobilit

Historie změn

0.22.0 (13. 6. 2018)

Update
Obecné
  • Přidána možnost rozšířeného zobrazení aplikace
  • Zobrazení fotky uživatele (má-li ji uživatel nahranou v Portálu UP)
Koordinátor
  • Možnost filtrovat vyjíždějící studenty na základě toho, zda vyjíždějí pod koordinátorovu fakultu či nikoliv
Výjezdy
  • Úpravy ve správě výjezdů
  • Vyjíždějící student s více studijními obory před podáním přihlášky nově vybere, pod jakým oborem bude vyjíždět
Příjezdy
  • Vnitřní úpravy části Learning agreement